Home » Kennisbank » Vergunningen » Vergunningen voor karakteristieke of beeldbepalende panden

Vergunningen voor karakteristieke of beeldbepalende panden

Voor karakteristieke- en beeldbepalende panden moet in sommige gevallen een vergunning worden aangevraagd. Vaak enkel voor dezelfde wijzingen waar u anders (pand zonder status) ook een vergunning voor had zullen aanvragen.

In het bestemmingsplan is te vinden welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn. De status van een gebouw of gebied én de regels voor vergunningen kunt u vinden in het actuele bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Neem voor de exacte regelgeving en procedure contact op met de gemeente. Over het algemeen gelden voor het aardbevingsgebied de volgende regels:

  • Karakteristieke gebouwen:
    • Wel een vergunning: Sloop van het gehele gebouw en sloop van onderdelen van het gebouw, zoals schoorstenen, gevels, etc. Ook moet soms een vergunning worden aangevraagd als de hoofdvorm wordt gewijzigd. De hoofdvorm van het gebouw wordt bepaald door de hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen, namelijk de dakvorm, goothoogte, bouwhoogte, nokrichting, dakhelling, gevelindeling en karakteristieke elementen, zoals schoorstenen, erkers, daklijsten, etc. Vaak mag met enkele procenten van de hoofdvorm worden afgeweken.
    • Geen vergunning: Alleen de buitenzijde van het gebouw wordt beschermd als karakteristiek, voor inpandige wijzigingen is dus geen vergunning nodig. Ook voor wijzigingen waarbij de hoofdvorm niet wordt veranderd, is geen vergunning nodig. Voor onderhoud, restauratie, sloop van niet-beschermde bijgebouwen of veranderingen aan de erfinrichting is eveneens geen vergunning benodigd. Daarnaast geldt er een uitzondering voor noodzakelijke sloop bij een acute bedreiging van de veiligheid.
  • Beeldbepalende gebouwen
    • Wel een vergunning: Voor sloop van het gehele gebouw is vaak een vergunning benodigd. Hierbij wordt gekeken of er een passend plan voor nieuwbouw is. Veelal wordt de vergunning voor sloop van het beeldbepalende pand pas afgegeven bij een goedgekeurd bouwplan waarbij rekening is gehouden met de waarden van de locatie en context. Voor beeldbepalende gebouwen ligt deze waarde voornamelijk in het silhouet, de contour en de positie.
    • Geen vergunning: Voor alle andere werkzaamheden is veelal geen vergunning benodigd, zoals onderhoud, restauratie, verbouw, uitbreiding of sloop van onderdelen.

 Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u bijvoorbeeld vragen over een vergunningprocedure, neem contact op met het Erfgoedloket Groningen of uw gemeente.