Libau

Organisatie

Libau is dé onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. Libau is in 1928 opgericht als moederorganisatie onder de provinciale schoonheidscommissie en in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de huidige organisatie. Zij ontleent haar huidige naam aan het pakhuis Libau, waarin het bureau is gehuisvest.

Doelstelling

De stichting Libau heeft de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Groningen en Drenthe als doelstelling. Libau adviseert Groninger en Drentse gemeenten vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand en cultuurhistorie.

In de organisatie bevinden zich de volgende disciplines:  cultuurhistoriemonumentenzorgarcheologielandschap en stedenbouw, die integraal samenwerken als Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Libau faciliteert ook het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen en is de moederorganisatie onder de onafhankelijke Welstand- en Monumentencommissie. Daarnaast vormt Libau een personele unie met de Monumentenwacht Groningen.