Home » Kennisbank » Vergunningen

Vergunningen en erfgoed

Waarom een vergunning aanvragen?

Het belang van een beschermd gebouw, zoals een monument of karakteristiek pand, is voor de omgeving groter dan een gebouw zonder status. Dat is ook de reden waarom deze gebouwen zijn beschermd en andere niet. Het beschermen van dit waardevolle erfgoed gebeurt door een vergunningstelsel. Het betekent dat voor beschermd erfgoed vaker een vergunning moet worden aangevraagd. Dat een vergunning moet worden aangevraagd, betekent niet dat het niet mogelijk is om een monument of karakteristiek gebouw te verbouwen, restaureren, herstellen, versterken of zelfs te slopen. Het houdt in dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt bij het maken van plannen, waarbij de waarde van het beschermde gebouw én de gebruikswaarde het uitgangspunt zijn. Bij de aanvraag van een vergunning kan een zorgvuldige afweging worden gemaakt met de kennis van deskundigen op het gebied van erfgoed.

Monumentenzorg

Monumentenzorg heeft soms het imago dat er geen spijker meer in de muur mag worden geslagen of dat gebouwen openluchtmusea worden. Gelukkig klopt dit niet en is de zorg voor monumenten een vak wat meegaat met de tijd. In bijvoorbeeld een monumentaal woonhuis moet kunnen worden gewoond en een beschermde boerderij moet als boerenbedrijf in gebruik kunnen blijven. Dit vraagt soms om aanpassingen van de gebouwen aan de huidige tijd en het veranderde gebruik. Het uitgangspunt in de monumentenzorg is dat behouden vóór vernieuwen gaat, maar dat monumenten ook moeten worden gebruikt. Bij de keuze voor aanpassingen moet daarom altijd de afweging moet worden gemaakt wat de invloed is van veranderingen op de waarde van het beschermde erfgoed. Maar dit kan uiteraard niet ten koste gaan van de veiligheid van bewoners en gebruikers. In 1975 werd tijdens het ‘monumentenjaar’ de monumentenzorg niet voor niets omschreven als “het met liefde omringen van onze historische bouwwerken”.