Home » Kennisbank » Herbestemming

Herbestemming

Erfgoed als identiteit drager en aanjager van leefbaarheid

Wat is meer opvallend dan de kerktoren in het centrum van het dorp? Of een grote boerderij eenzaam in het landschap?

Wat is mooier dan deze monumentale gebouwen een nieuwe invulling te geven die het gebouw weer toekomst geeft en een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp? Het melkfabriekje waar je pudding kunt proeven, de kerk waar kamermuziek wordt gespeeld, de molen waar je een borreltje kan drinken…

Het Erfgoedloket Groningen helpt u op weg bij uw zoektocht naar een nieuwe of aanvullende bestemming voor uw pand. Zo is het Erfgoedloket Groningen altijd op de hoogte van interessante actuele subsidies en/of fondsen.

Ook kunt u een persoonlijke afspraak maken met de erfgoedadviseurs van het loket. Ervaren in de complexe herbestemmingtrajecten, zullen ze u in elke fase van de planvorming kunnen adviseren en weer op weg kunnen helpen.

Loket Herbestemming

Daarnaast werkt het Erfgoedloket Groningen samen met Loket Herbestemming. Dit loket, onderdeel van Libau, is het meldpunt voor leegstand en herbestemming in Groningen en was destijds ook het aanspreekpunt voor het subsidieprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed 2016-2018.

Bij het Loket Herbestemming melden zich regelmatig ondernemers, organisaties en particulieren op zoek naar een monumentaal pand of op zoek naar een nieuwe functie voor hun pand. Zo kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Het Loket Herbestemming kan u op weg helpen met uw plannen voor herbestemming. Van initiatief tot plan en van uitvoering tot beheer en exploitatie.

Daarnaast werken wij veel samen met de Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum Noorderruimte en de Rijksuniversiteit Groningen bij het inzetten van studenten in herbestemmings- of transformatieopgaves.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op: info@herbestemminggroningen.nl of via 050 312 65 45.