Home » Kennisbank » Vergunningen en erfgoed

Vergunningen en (gemeentelijk) erfgoedbeleid

Het belang van erfgoed, zoals een (archeologisch) monument of karakteristiek pand, voor de omgeving is groot. Dat is ook de reden waarom dit erfgoed is beschermd. Vaak is deze bescherming onder andere geregeld door een vergunningstelsel. Dat betekent dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan het erfgoed hiervoor mogelijk eerst een vergunning moet worden aangevraagd.

In het subonderdeel procedures kunt u meer lezen over de verschillende procedures die te maken hebben met (aanpassingen aan) beschermd erfgoed.

In het subonderdeel ‘instrumenten’ kunt u meer lezen over de bijvoorbeeld registratie- en onderzoeksmethoden die worden toegepast bij de bescherming en eventuele besluiten tot aanpassing van erfgoed.