Home » Kennisbank » Subsidies en financiering

Subsidies en financiering

Er zijn verschillende fondsen en subsidies om u te ondersteunen bij de financiering van het onderhoud, herstel en/of restauratie van uw monument. Naast subsidies en leningen voor onderhoud en restauratie zijn er ook verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar voor aankoop, herbestemming en verduurzaming van uw pand.

De bekendste subsidieregeling voor monumenten is vermoedelijk de overheidssubsidie voor sober en planmatig onderhoud, de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten.

Ook heeft het Restauratiefonds verschillende mogelijkheden voor laagrentende leningen. En natuurlijk zijn er tal van andere (particuliere) fondsen en subsidies beschikbaar.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de bekendste regelingen voor het in stand houden van uw monumentale pand. Daarnaast publiceren wij elk half jaar een geactualiseerd overzicht van subsidies en fondsen op het gebied van erfgoed en duurzaamheid, maar ook als het gaat om leefbaarheid. Daarnaast zijn in deze infographic de subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten in het aardbevingsgebied weergegeven.

Denk erom: bij nagenoeg alle subsidies en/of leningen geldt dat een omgevingsvergunning moet zijn afgegeven voor de werkzaamheden. Enkel ‘regulier’ onderhoud is vergunningsvrij. Hierover leest u meer in deze publicatie.

Nog een tip: alle erfgoedeigenaren kunnen tegen gereduceerd tarief een abonnement afsluiten op de Monumentenwacht in hun provincie.

Wilt u meer weten, kunt u natuurlijk contact opnemen met het Erfgoedloket Groningen. Wij denken graag met u mee of helpen u op weg naar de juiste regeling.