Home » Kennisbank » Subsidies en financiering » Leningen en hypotheken

Leningen en hypotheken

Restauratiefonds-hypotheek:

Als u een rijksmonument heeft dan kunt met de laagrentende Restauratiefonds-hypotheek de restauratie van uw monument financieren.

Meer informatie vindt u hier.

Restauratiefondsplus-hypotheek:

Gaat u een rijksmonument (niet-woonhuis) omvangrijk restaureren en herbestemmen? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Neem voordat u start eerst contact op met het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds deelt graag zijn netwerk en kennis op het gebied van herbestemming van monumenten.

Meer informatie vindt u hier.

Cultuurfonds-hypotheek:

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door de overheid beschermde panden.

Meer informatie vindt u hier.

Annuïteitenlening Restauratiefonds:

Dit is een aanvullende lening voor bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer, of voor de aankoop van een pand. Hierbij gelden marktconforme tarieven.

Monumenten-hypotheek:

Gaat u een monument aankopen of gaat u uw monument restaureren? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Monumenten-hypotheek. Het maakt niet uit of het een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument betreft. Voorwaarde is wel dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt.

Meer informatie vindt u hier.

Duurzame Monumenten-Lening

Wilt u energiebesparende maatregelen toepassen in uw monument? Het Restauratiefonds biedt hier ook financieringsmogelijkheden voor. Vaak met een lage rente. Bijvoorbeeld met de Duurzame Monumenten-Lening voor eigenaar-bewoners van rijksmonumenten.

Meer informatie vindt u hier

Kerken Nevenfunctie-Lening

Met de Kerken Nevenfunctie-Lening financiert u werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen. U kunt hierbij denken aan sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Met deze nevenactiviteiten kan de kerk extra inkomsten genereren. De Kerken Nevenfunctie-Lening kan ook ingezet worden voor duurzaamheidsmaatregelen of herbestemmingskosten.

Meer informatie vindt u hier.