Subsidies

Hieronder vindt u een toelichting op verschillende subsidies die beschikbaar zijn voor erfgoedpanden in het aardbevingsgebied. Klik hier voor een breder overzicht van subsidies en fondsen op het gebied van erfgoed en duurzaamheid, maar ook als het gaat om leefbaarheid.

Subsidie woonhuismonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Meer informatie vindt u hier.

Subsidie voor instandhouding

Voor het uitvoeren van sober en doelmatig onderhoud aan monumentale onderdelen van een rijksmonumentaal pand (geen woonhuis), over een periode van 6 jaar, inclusief advieskosten en bouwbegeleiding. Aanvragen elk jaar tussen 1 februari en 31 maart. Maximale kosten zijn 3% van de herbouwwaarde van het monument (zie verzekeringspolis), verdeeld over 6 jaar. Let op, deze subsidie dient u voorafgaand aan de werkzaamheden aan te vragen. Meer informatie vindt u hier.

Groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. U kunt 70% van maximaal €400.000,- gesubsidieerd krijgen. Werkzaamheden onder de €35.000,- kunnen niet in deze regeling, maar in de regeling voor regulier onderhoud worden aangevraagd. Heeft u naast restauratie ook een herbestemmingsopgave, dan kunt u voor de herbestemming nog eens €20.000,- extra aanvragen. Voor groene rijksmonumenten geldt een minimum van €20.000,- aan subsidiabele kosten. Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten (in dit geval de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen (niet het grondgebied van de voormalige gemeente Haren), Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer en Winsum).

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Regulier onderhoud rijksmonumenten (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (in dit geval de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen (niet het grondgebied van de voormalige gemeente Haren), Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen. Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag per kalenderjaar worden ingediend. Het drempelbedrag van de werkzaamheden is €1.000,- en u kunt tot €35.000,- aan subsidiabele kosten aanvragen. Daarvan is de hoogte van de subsidie 70%.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten Groningen (SOK)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in de provincie Groningen. De subsidieregeling is opgesteld naar aanleiding van het Erfgoedprogramma en wordt mede gefinancierd door Nationaal Programma Groningen.

Per karakteristiek pand of gemeentelijk monument kan maximaal één aanvraag per kalenderjaar worden ingediend. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €10.000. Voor boerderijen bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000. Voor beide geldt een drempelbedrag van de werkzaamheden van €1.000,-.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Karakteristieke gebouwen Overschild

In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, waaronder gebouwen die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden. U kunt de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van karakteristieke waarden.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.