Privacy

Algemeen

In het kader van een vraag gesteld aan het Erfgoedloket Groningen, verstrekt u persoonlijke gegevens.

U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze Privacy Disclaimer opgesteld. Hiermee wordt door Libau, als organisatie onder het Erfgoedloket Groningen, uitvoering gegeven aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (per 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

In deze Privacy Disclaimer is te lezen met welke doelen uw gegevens worden verwerkt, aan wie uw gegevens (indien van toepassing) mogelijk worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en met welke vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens u bij ons terecht kunt.

 

Doeleinden van het verwerken van de gegevens

Binnen het Erfgoedloket Groningen worden onder andere de volgende gegevens verzameld: naam (contactpersoon), (e-mail)adres, telefoonnummer, uw vraag en mogelijkerwijs dossiernummers van schademeldingen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het behandelen en beantwoorden van uw vraag gesteld aan het Erfgoedloket Groningen.

 

Gebruik van gegevens

Voor het Erfgoedloket Groningen worden uw meldingen, verzoeken en vragen digitaal verzameld, geregistreerd, behandeld en verwerkt. Deze digitale systemen worden door Libau opgezet en onderhouden in ieder geval voor de looptijd van het Erfgoedloket Groningen.

Als het nodig is om derden in te schakelen om uw vraag te beantwoorden, dan zal het Erfgoedloket Groningen u vragen om schriftelijke verlening van toestemming. Denk hierbij aan bijvoorbeeld warme overdracht van uw melding, verzoek of vraag aan het schadeloket of versterkingspunt.

Mogelijk zal Libau gebruik maken van (delen van) uw geanonimiseerde vraag en type monument voor trendanalyses: wetenschappelijke, statistische en historische doeleinden, om onder andere beter inzicht krijgen in de wijze waarop gaswinning een invloed heeft op de bouwwerken boven Groninger gasveld het.

 

Voor het monitoren van de effectiviteit van deze website worden via Google Analytics geanonimiseerde bezoekersaantallen bijgehouden.

 

Wijze van verwerking van uw gegevens

Libau heeft goed beveiligde IT-systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. De wijze van verwerking van uw gegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Toestemming geven

Als u een vraag stelt aan, of een verzoek of melding doet bij, het Erfgoedloket Groningen, gaat u akkoord met het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het behandelen en beantwoorden van uw vraag, verzoek of melding. Wilt u dat na beantwoording van uw vraag, uw gegevens worden vernietigd uit ons digitale IT-systeem, dan kunt u dit bij het Erfgoedloket melden.

Heeft u vragen of wilt u later weten waarvoor uw gegevens zijn gebruikt, kunt u daarover mailen met info@erfgoedloketgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met 050 313 27 09.