Procedures rondom erfgoed

Bescherming van erfgoed betekent gelukkig niet dat er niets meer mogelijk is. Het houdt wel in dat bij eventuele ingrepen goed gekeken wordt naar erfgoedwaarden én gebruikswaarden. Dit proces van bescherming van erfgoed is grofweg in te delen in 6 stappen:

  • Inventarisatie: (Wat is er?)
  • Waardering (Wat is de waarde/bijzonderheid?)
  • Beleid (Wat willen we er mee? Hieruit volgen de regels over wat wel en niet mogelijk is)
  • Registratie (‘Vastleggen van de de waardering én het beleid/de regels)
  • Beoordeling aanpassing (Wat is de inpact van voorgenomen aanpassingen op het erfgoed en haar omgeving?)
  • Behoud (Sober en doelmatig onderhoud. Maar ook het gebruik, passend bij het erfgoed, is van belang: Goed gebruik geeft goed behoud.)

Om het geheel goed te laten verlopen zijn verschillende procedures vastgesteld/ontwikkeld. In dit subonderdeel van onze kennisbank kunt u meer lezen over deze procedures.

Wilt u meer weten over de verschillende ‘instrumenten’ die worden gebruikt bij de bescherming van erfgoed? Neem dan eens een kijkje bij het subonderdeel ‘Instrumenten’