Home » Haalbaarheid – verduurzaming

Stap 5. Haalbaarheid (terug naar stappenplan)

Zijn de plannen haalbaar: Via een vooroverleg met uw gemeente kunt u uw plannen kenbaar maken en horen of een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden. Daarnaast kunnen diverse financiële regelingen voor onderhoud en verduurzaming bijdragen aan de financiële haalbaarheid.

Vooroverleg voor een vergunning

Nadat bij stap 4 in beeld is gebracht welke oplossingsrichtingen er zijn voor uw pand wordt in kaart gebracht of en hoe deze oplossingen kunnen worden uitgevoerd. Een gesprek met uw gemeente is belangrijk omdat zij een spil in het web is rond het verlenen van een omgevingsvergunning en u daarbij kan ondersteunen. Een vooroverleg gaat vaak ook over wensen en uitgangspunten en waarom bepaalde verduurzamingsmaatregelen al dan niet goed bij het erfgoedpand passen. Ook wordt meer duidelijk over de verder te ondernemen stappen (adviseur inschakelen, vergunningprocedure, etc.)

Financiële regelingen

Er zijn veel subsidies, leningen en BTW-regelingen ontwikkeld, maar of u daar aanspraak op kunt doen hangt af van uw situatie: bent u particulier of ondernemer, betreft het een woonhuis of niet, wat is de erfgoedstatus van het pand. Op onze pagina over Subsidies en financiering vindt u veel informatie over verschillende subsidies en regelingen, waaronder met betrekking tot verduurzaming. U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen als u hier vragen over heeft.

In sommige gevallen bieden gemeenten tijdelijk eigen regelingen, bijvoorbeeld voor (deelname aan) lokale energie-initiatieven, voor het in de hand nemen van een energiecoach of het laten opstellen van een energieadvies. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente (het energieloket) of de Groninger Energie Koepel (GREK).

Specialisten voor ondersteuning

  • De gemeente, afdeling ruimte of erfgoed voor een vooroverleg of advies over een omgevingsvergunning. Mogelijk verwijst de gemeente verwijst u door naar het regionaal steunpunt voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie
  • Het energieloket in uw gemeente voor informatie over lokale duurzame initiatieven of gemeentelijke duurzame regelingen
  • Het Erfgoedloket Groningen voor inwoners van het aardbevingsgebied, specifiek voor vragen over het vinden van beleid of financiële regelingen

(terug naar stappenplan)