Home » Oplossingsrichting – verduurzaming

Stap 4. Oplossingsrichting (terug naar stappenplan)

Een eerste verkenning, in vaktaal, een niveau 1 duurzaamheidsadvies: Kennis over het gebouw en de uitgangspunten worden gebruikt om een eerste oplossingsrichting voor verduurzaming op te stellen.

Een duurzaamheidsadvies Niveau 1 geeft u een overzicht van oplossingen die passen bij uw pand. Dit is nog geen concreet maatwerkadvies maar geeft wel inzicht in:

 • duurzamer woongedrag
 • energiezuinige apparaten
 • hoe warmtelekken en tocht voorkomen kunnen worden
 • het vergroten van isolatiewaarden van de gebouwschil
 • duurzame installaties voor verlichting, warm water en energieopwekking
 • installaties die zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele energie

U kunt natuurlijk ook zelf aan de slag met verschillende zelfscans en checklists zoals:

 • Zelfscan duurzaam monument – van het Nationaal Restauratiefonds.
 • Groene menukaart – van Stichting De Groene Grachten, deze is in opdracht van Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen en het energieloket van de gemeente Groningen geschikt gemaakt voor de gehele provincie Groningen.
 • de Checklist Energiebesparing van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM). U kunt deze gebruiken om zelf in kaart te brengen hoe uw gebouw in elkaar zit en waar al duurzame ingrepen zijn gedaan.
 • de Mijn Amelander Erfgoedmap (link volgt), een publicatie van de gemeente Ameland voor gebouweigenaren. Alhoewel het specifiek voor Amelander gebouwtypen is ontwikkeld kunt u de stappen goed gebruiken om zelf te ontdekken wat historische elementen van uw pand zijn, wat het huidig en historisch energiesysteem is en was en welke wensen u heeft voor verduurzaming.
 • wilt u weten hoe uw energieverbruik zich verhoud met dat van anderen? Kijk dan op milieucentraal.nl voor gemiddelden. Let op: voor erfgoedpanden kan dit (aanzienlijk) afwijken, deze zijn immers anders gebouwd dan de gemiddelde gebouwen.

Specialisten voor ondersteuning

 • De gemeente, afdeling erfgoed of monumentenzorg. Sommige gemeenten bieden specifieke ondersteuning aan eigenaren zoals subsidie voor duurzaamheidsadvies of bouwwerkzaamheden. Daarnaast kan uw gemeente u natuurlijk altijd informeren over eventuele benodigde vergunningen etc.
 • Het Erfgoedloket Groningen kan wanneer er een gecombineerde opgave is met schadeherstel of versterking (een adviesrapport van de IMG of NCG) met u meedenken over verduurzaming.
 • De Monumentenwacht in uw provincie en commerciële adviesbureaus (voor bouwfysica en duurzame monumentenzorg) bieden duurzaamheidsadvies Niveau 1 aan.
 • Via het restauratiefonds kunt u mogelijk een bijdrage ontvangen voor duurzaamheidsadvies voor uw erfgoedpand.

(terug naar stappenplan)