Home » Maatwerkplan – verduurzaming

Stap 6. Maatwerkplan (terug naar stappenplan)

De uitwerking van de verkenning, in jargon: een niveau 2 of 3 duurzaamheidsadvies. Bedrijven bieden hier diensten voor aan.

In een maatwerkadvies beoordeeld een team van deskundigen wat de onderlinge effecten van maatregelen zijn op bijvoorbeeld erfgoedwaarden, energieverbruik, gebruikscomfort en milieu-impact. Dit duurzaamheidsadvies niveau 2 of niveau 3 leidt tot een concreet plan waarbij diverse voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden.

  • Bij een niveau 2 advies worden nog niet alle technische zaken (zoals bouwfysische gevolgen) doorgerekend, het geeft wel een redelijk volledig beeld over kosten en baten.
  • Een niveau 3 advies omvat dit wel en wordt vooral gebruikt bij zeer complexe en/of grote projecten. De kosten voor het niveau 3 advies zijn vanwege de gedetailleerdheid en complexiteit aanzienlijk hoger dan een niveau 2 advies.

Specialisten voor ondersteuning

  • Restauratiearchitect
  • Duurzame Monumenten (DuMo)-adviseur
  • Bouwfysicus met erfgoedexpertise

(terug naar stappenplan)