Home » Nieuws » 111,2 miljoen subsidie voor instandhouding rijksmonumenten

111,2 miljoen subsidie voor instandhouding rijksmonumenten

Voor de instandhouding van rijksmonumenten is de afgelopen periode in totaal € 111,2 miljoen aan subsidies toegekend. Het gaat om duizenden aanvragen van eigenaren van rijksmonumenten die zijn gehonoreerd. De ruim 111 miljoen euro is onder te verdelen in € 68,2 miljoen vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: instandhoudingssubsidie) en € 43 miljoen vanuit de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (hierna: woonhuissubsidie). Dit meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het hele bericht is hier te vinden.