Home » Nieuws » Subsidieregeling herbestemmen van monumenten

Subsidieregeling herbestemmen van monumenten

Heeft u een monument en denkt u er wel eens aan om een nieuwe bestemmingaan dit pand te geven? Dan is deze subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) mogelijk interessant voor u.

Van 1 oktober tot en met 30 november kunnen eigenaren en belanghebbenden weer subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (de herbestemmingsregeling). Ten opzichte van vorige jaren is het budget voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken met € 490.000 verhoogd.

De herbestemmingsregeling is in 2011 geïntroduceerd om leegstand en verval van monumenten die hun oorspronkelijke functie hebben verloren tegen te gaan.

Binnen de huidige subsidieregeling kunnen monumenteigenaren of andere belanghebbenden subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • verkennen van de mogelijkheden van herbestemming met een haalbaarheidsonderzoek of interactief of procesgericht onderzoek.
  • toepassen van noodmaatregelen om een gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting.
  • onderzoeken van de mogelijkheden om het monument te verduurzamen in de verschillende herbestemmingsscenario’s zoals isolatie, energiebesparing en duurzame opwekking.

Meer weten? Het volledige bericht vindt u hier op de site van de RCE.

Foto: beeldbank RCE