Home » Nieuws » Lancering ‘Ruimte voor karakteristiek’

Lancering ‘Ruimte voor karakteristiek’

Vanmiddag, dinsdag 26 oktober, hebben wij het eerste exemplaar van ‘Ruimte voor karakteristiek’ overhandigd aan Derk Kremer, voorzitter van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME).

Als vaste partner van het Erfgoedloket, en vertegenwoordiger van eigenaren van gebouwd erfgoed, was de VGME natuurlijk onderdeel van onze klankbordgroep. Het was voor ons dan ook een logische keuze het eerste exemplaar aan de VGME uit te reiken.

Vanwege de aanwijzing van een groot aantal karakteristieke gebouwen en de vele vragen die er bij eigenaren waren besloot het Erfgoedloket Groningen samen met Libau de brochure Ruimte voor karakteristiek! te maken. Daarin staat alle informatie over wat de status karakteristiek inhoudt. Daarnaast worden voorbeelden gegeven wat er allemaal met karakteristieke gebouwen kan, zoals de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming, verbouw of uitbreiding. Ook is er aandacht voor karakteristieke boerderijen, zowel als agrarisch bedrijf als voor wonen in boerderijen. Er kan vaak meer dan men denkt!

Bent u nieuwsgierig geworden? Klik hier om de publicatie te downloaden.