Home » Nieuws » Aanvraag woonhuissubsidie geopend van 1 maart tot 30 april

Aanvraag woonhuissubsidie geopend van 1 maart tot 30 april

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten uit 2019. Mocht u dit jaar (2020) kosten maken dan kunnen deze volgend jaar in een subsidie aanvraag worden meegenomen.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Voor meer informatie: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten