Home » Nieuws » Wees alert op mankementen aan een gas- of waterleiding na bevingen

Wees alert op mankementen aan een gas- of waterleiding na bevingen

Vanuit het Erfgoedloket Groningen willen wij u graag wijzen op het volgende. De aardbevingen in deze regio kunnen natuurlijk ook gevolgen hebben voor de gas- en/of waterleidingen in de grond. Zo werden wij door de eigenaar van een rijksmonument gevraagd een kijkje te nemen bij zijn woning. Na twee zwaardere bevingen stond zijn gasleiding onder spanning.

Dit is een voorbeeld van de invloed van bevingen waar maar weinig mensen bij stilstaan, maar wel je wel degelijk rekening mee moet houden. Ons advies luidt dan ook, neem in gevallen waarbij u denkt dat er direct sprake is van een gevaarlijke situatie, contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), daar kunt u een melding doen van een acuut onveilige situatie (AOS). Daarnaast kunt u contact opnemen met uw gemeente en het gasbedrijf.

Dit probleem kan ook bij waterleidingen spelen en het zou erg onaangenaam zijn als u pas na een paar maanden merkt dat de kruipruimte onder water is gelopen. Twijfelt u over de veiligheid/ betrouwbaarheid van uw waterleiding na aardbevingen, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw waterbedrijf. En als laatste willen wij u dan ook attenderen op de riolering, natuurlijk ook gevoelig voor bevingen.