Home » Nieuws » Vraag voor 30 november herbestemmings-subsidie aan

Vraag voor 30 november herbestemmings-subsidie aan

Plannen voor herbestemmen? Vergeet dan niet vóór 30 november herbestemmingssubsidie aan te vragen en eveneens, als aanvulling daarop, een subsidie voor een verduurzamings-onderzoek.
Leegstand en verval van een monument of een gebouw met culturele waarde kan voorkomen worden door herbestemming. Meer informatie over de subsidieregeling herbestemming monumenten vind je op deze pagina van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.