Home » Uitgangspunten – verduurzaming

Stap 3. Uitgangspunten (terug naar stappenplan)

Kader voor het plan: Het verduurzamen van erfgoedpanden vraagt een zorgvuldige manier van kijken. Voordat het zoeken naar oplossingen start, worden per situatie uitgangspunten bepaald.

 Op basis van de erfgoedwaarden van het gebouw (in haar omgeving), de onderhoudsstaat en ambitie van de eigenaar wordt bepaald wat voor type verduurzamingsmaatregelen passend zijn. Soms kunnen deze uitgangspunten voor het hele gebouw gelden, soms per gebouwdeel, ruimte of zelfs per gebouwelement zoals een enkel venster. De uitgangspunten zijn bedoeld om te voorkomen dat er op korte en lange termijn schade aan (hoge) erfgoedwaarden ontstaat.

 Te denken valt aan:

  • duurzaam doen: sluiten deuren, thermostaat lager, duurzaam energie inkopen (bij een lokaal energie-initiatief)
  • het voorkomen van energieverspillende apparaten (een oude vriezer) en het plaatsen van stand-by-killers
  • het benutten van loze ruimte (achter wanden, plafonds of in rookkanalen) en/of compartimentering
  • het toepassen van reversibele maatregelen (ingrepen die terug te draaien zijn zonder schade aan historische materialen achter te laten)
  • het vergaand verduurzamen van niet historische gebouwdelen (bijgebouwen of nieuwbouw) zodat deze energieleverend zijn aan het historische gebouw
  • het gebruik van natuurvriendelijke en/of circulaire materialen

 Specialisten voor ondersteuning

  • Restauratiearchitect of ontwerper met ervaring met erfgoedpanden.

 

(terug naar stappenplan)