Home » Nieuws » Toekenning eerste ronde Boerderijenfonds

Toekenning eerste ronde Boerderijenfonds

Begin juli kregen de eigenaren van 8 boerderijen te horen dat hun aanvraag bij het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Hieronder ook twee boerderijen in Groningen: Enne Jans Heerd en Hoogheem Erfgoed & Logies.

Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er meerwaarde door nieuwe (maatschappelijke) functies èn wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld een hospice, klooster, bezoekboerderij, kinderdagverblijf en dorpskamer, woon-zorgcomplex, en logies in combinatie met educatie. Aandacht voor de erf- en landschapsinrichting speelde bij de beoordeling ook een rol.

Het Boerderijenfonds wil door het stimuleren van behoud en gebruik van agrarisch erfgoed een toekomstbestendig platteland bevorderen. Er kan een aanvraag worden ingediend voor projecten.

Mocht u bezig zijn met de herbestemming van een historische boerderij in combinatie met verduurzaming en restauratie, dan is dit fonds mogelijk iets voor u! De volgende aanvraagronde sluit op 1 oktober. Voor meer informatie, klik hier.