Home » Over ons » Waarom een Erfgoedloket?

Waarom een Erfgoedloket?

Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, vol met middeleeuwse kerken, wierden, molens en dijken en archeologische vindplaatsen. En natuurlijk tal van monumentale woonhuizen, boerderijen en statige borgen met bijzondere interieurs. Dit culturele erfgoed draagt bij aan de identiteit van Groningen.

Mijnbouwproblematiek

Mede door de gevolgen van de gaswinning staat dit prachtige erfgoed van Groningen onder druk. Eigenaren en bewoners van gebouwd erfgoed in Groningen krijgen te maken met veel verschillende instanties zodra ze hun pand willen herstellen bij schade of in een versterkingstraject terechtkomen. Zeker als de eigenaren op dat moment ook hun woning levensloopbestendig willen maken, verduurzamen of willen verbouwen, restaureren of herbestemmen.

Provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen

De provincie Groningen heeft samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan stichting Libau gevraagd om een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam op te richten. Met als doel om eigenaren en bewoners van het gebouwde erfgoed te ondersteunen met specialistisch advies bij de instandhouding van hun gebouwen, in relatie tot de mijnbouwproblematiek.