Home » Over ons » Partners

Partners

Hier vindt u een overzicht van de partners waarmee het Erfgoedloket Groningen samenwerkt. Natuurlijk zijn dit de gemeenten, provincie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Coördinator Groningen. Maar ook bijvoorbeeld Monumentenwacht Groningen, het Restauratiefonds en kennisinstituten zoals BuildinG en tot en met 2020 EPI-kenniscentrum.

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Zo kunnen bewoners en gebruikers gebouwen veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de 7 gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Het hoofdkantoor van de NCG is gevestigd in het centrum van de stad Groningen, daarnaast zijn er in diverse plaatsen in de provincie Groningen versterkingspunten ingericht. Daar kunt u terecht met vragen over de versterking, voor informatie of voor contact met bewonersbegeleiders van de NCG. Voor meer informatie, kijk op de website van Nationaal Coördinator Groningen.

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen handelt de schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. De medewerkers van het IMG handelen alle schades af die sinds 31 maart 2017 worden gemeld.

Acuut onveilige situaties

Bij acuut onveilige situaties (AOS) treedt IMG op. Als u schade aan uw huis of bedrijf heeft, vreest voor de veiligheid en denkt dat deze situatie is ontstaan door mijnbouw, kunt u daarover direct contact met IMG opnemen. Dan onderzoeken zij de situatie en nemen zo nodig veiligheidsmaatregelen.

Voor meer informatie, kijk op de website van IMG.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. RCE werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister.

De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt.

Voor meer informatie, kijk op de website van de RCE.

Provincie Groningen

De provincie vormt een schakel tussen het Rijk en gemeenten. Bij bijvoorbeeld de uitvoering van wettelijke taken die het Rijk aan gemeenten opdraagt, heeft de provincie vaak een toetsende of goedkeurende rol.

Maar de provincie is niet alleen middenbestuur. Ze bepaalt ook regels voor gemeenten, bedrijven en inwoners. In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar Groningers direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn daar voorbeelden van.

Voor meer informatie kunt u de website van de provincie Groningen bekijken.

Gemeenten

Zowel gemeenten als provincie zetten zich in voor hun inwoners en informeren hen over ontwikkelingen en plannen die hun regio aan gaan. De gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen zijn:

Monumentenwacht Groningen

Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht vanuit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel.

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” bevordert de Monumentenwacht Groningen preventieve maatregelen door de gebouwen regelmatig te inspecteren op hun bouwkundige staat van onderhoud.

De Monumentenwacht Groningen inspecteert bij hun abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed. De eigenaar wordt van deze bevindingen op de hoogte gebracht door middel van een inspectierapport.

Zowel de bouwkundige inspectie als het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden wordt zonder winstoogmerk uitgevoerd. Daarnaast kent de Monumentenwacht Groningen aanvullende dienstverlening zoals (hulp bij) het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen en de beoordeling van offertes en uitgevoerde werkzaamheden.

Dankzij subsidie van de provincie Groningen kunnen eigenaren tegen een redelijk laag tarief abonnee worden van de Monumentenwacht Groningen. Kijk voor meer informatie of aanmelden als abonnee op de website van Monumentenwacht Groningen.

Restauratiefonds

Het Restauratiefonds zet zich elke dag in voor het behoud van ons prachtige erfgoed. Erfgoed is namelijk meer dan een stapel stenen: erfgoed is emotie. Elk gebouw heeft zijn eigen verhaal en vertelt iets over onze geschiedenis. Het Restauratiefonds helpt eigenaren om deze bijzondere gebouwen duurzaam te gebruiken en te bewonen, er in te werken of te ontspannen. Het fonds biedt klantgerichte financieringen (vaak tegen lage rente) en relevante kennis over monumenten.

Financieringen en kennis

Het Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Het fonds helpt de eigenaren om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doet het fonds onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Het Restauratiefonds is een van de specialisten waarmee het Erfgoedloket Groningen samenwerkt. Om uw financieringsmogelijkheden te bespreken kunt u een afspraak maken met het Erfgoedloket Groningen en het Restauratiefonds. Een medewerker van het Restauratiefonds is regelmatig aanwezig bij het Erfgoedloket Groningen.

Restaureren, herbestemmen of verduurzamen: welke financiering past bij mij?

Wilt u weten voor welke financiële regeling u in aanmerking komt? Maak dan gebruik van de handige ‘Wat past bij mij?’ tool. Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

BuildinG

BuildinG is een onafhankelijk kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infra in Noord-Nederland. Met een proeftuin, kennis en netwerk helpt BuildinG ondernemers, onderzoekers, bewoners en overheden bij innovatie voor een betere gebouwde omgeving en een vitale regionale bouweconomie. Circulair, duurzaam, levensloopgeschikt en aardbevingsbestendig staan daarbij centraal.

Meer informatie? Klik hier.

Stut-en-Steun

Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen. Het team van deskundigen biedt gratis ondersteuning en een luisterend oor aan alle mensen in het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade. De medewerkers proberen antwoorden te geven op grote en kleine vragen die met aardbevingsschade, bouwkundig versterken en de diverse regelingen te maken hebben.

Voor meer informatie, kijk op de website van Stut-en-Steun.