Monumenten

In Nederland kennen we drie types beschermde monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn gebouwen of objecten die van nationaal belang zijn vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. De rijksmonumenten zijn door de Rijksoverheid aangewezen en zijn ingeschreven in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Rijksmonumenten worden beschermd door middel van de Erfgoedwet. In principe is het gehele gebouw beschermd, zowel de buitenzijde als de vaste onderdelen aan de binnenzijde, evenals alle andere onderdelen die zijn omschreven in het monumentenregister.

Provinciale monumenten

De provincie Groningen heeft geen provinciale monumenten aangewezen. Alleen de provincies Drenthe en Noord-Holland kennen provinciale monumenten.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten zijn beschermd vanwege het lokale belang. De bescherming van deze gebouwen en objecten is geregeld via de gemeentelijke erfgoedverordening. Elke gemeente kan eigen beleid bepalen voor gemeentelijke monumenten. Enkele gemeenten hebben een uitgebreide monumentenlijst, maar ook zijn er gemeenten waarbij slechts enkele of geen gebouwen zijn aangewezen. De monumentenlijst wordt per gemeente bijgehouden. Als u wilt weten welke gemeentelijk monumenten zijn aangewezen of als u wilt dat uw pand wordt aangewezen als gemeentelijk monument, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of het Erfgoedloket Groningen.

Plannen?

Heeft u plannen voor verbouw, herbestemming of andere veranderingen van uw monument, dan is hiervoor hoogstwaarschijnlijk een vergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij Vergunningen, stel uw vraag via het contactformulier of neem contact op met uw gemeente.

Meer informatie over monumenten?

Wilt u meer informatie over monumenten? Dan kunt u contact met ons opnemen.