Home » Kennisbank » Verschillende soorten erfgoed » Beschermde gezichten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden

Beschermde gezichten en karakteristieke gebieden

Niet alleen gebouwen en objecten kunnen vanwege de hoge cultuurhistorische waarde worden beschermd. Ook gebieden kunnen worden aangewezen en een beschermde status hebben. Vaak zijn deze gebieden onder te verdelen in drie categorieën:

Rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten

Een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied van nationaal belang in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de historische samenhang. De structuur is beschermd en de gebouwen in principe niet. Tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument. De stads- en dorpsgezichten zijn via de Erfgoedwet aangewezen en in het gemeentelijke bestemmings- of omgevingsplan opgenomen. Op www.cultureelerfgoed.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u vinden wat rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten zijn.

Heeft u een pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, dan zijn veel van de werkzaamheden aan de buitenzijde van uw pand vergunningplichtig. Zo kunt u niet zomaar een dakkapel op de voorgevel zetten of de kleuren van uw kozijnen wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met het Erfgoedloket Groningen of met uw gemeente.

Gemeentelijk beschermde stads- of dorpsgezichten

Een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied van lokaal belang in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de historische samenhang. De structuur is door de gemeente beschermd en de afzonderlijke gebouwen in principe niet, tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument. Deze gebieden zijn via de gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen en in het gemeentelijke bestemmings- of omgevingsplan opgenomen.

Heeft u een pand in een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, dan zijn werkzaamheden aan de buitenzijde van uw pand mogelijk vergunningplichtig. Neem voor meer informatie contact op met het Erfgoedloket Groningen of met uw gemeente.

Karakteristieke gebieden

Een karakteristiek gebied is van lokaal belang en heeft een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de ruimtelijke en cultuurhistorische samenhang. De structuur is door de gemeente ruimtelijk beschermd door middel van een bestemmings- of omgevingsplan. Alleen de structuur is beschermd en de gebouwen in principe niet, tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument.

De benaming voor een karakteristiek gebied en de wijze waarop dit is vastgelegd in het bestemmings- of omgevingsplan kan per gemeente verschillen. Meestal komt het er op neer dat er niet zomaar gesloopt kan worden in een karakteristiek gebied, als vooraf geen goed en passend herbouwplan is gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met het Erfgoedloket Groningen of met uw gemeente.

Bestemmingsplannen

De meest actuele bestemmings- en omgevingsplannen per gemeente kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Erfgoedloket Groningen of met uw gemeente.