Home » Kennisbank » Vergunningen » Vergunningen voor monumenten

Vergunningen voor monumenten

Voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten moet voor herbestemming, restauratie, verbouw, groot onderhoud of andere wijzigingen een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook voor herstel van bevingsschade, versterking en (gedeeltelijke) sloop. De gemeente kan u informeren over welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn voor monumenten. Voor rijksmonumenten geldt in principe dat het gehele gebouw beschermd is, zowel de binnen- als de buitenzijde.

Voor gewoon onderhoud, zoals het schoonmaken van de goten, schilderen in dezelfde kleur of deels herleggen van dakpannen, is vaak geen vergunning nodig. Ook voor het veranderen van inpandige onderdelen die geen historische waarde hebben, zoals een nieuwe keuken of badkamer, is meestal geen vergunning nodig. In de folder ‘Vergunningvrije werkzaamheden’ kunt u hierover meer informatie vinden.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een monument vraagt de gemeente advies aan een onafhankelijk gemeentelijke monumentencommissie. In deze commissie zitten deskundigen op het gebied van monumentenzorg die adviseren over de plannen. Voor het merendeel van de Groningse gemeenten organiseert stichting Libau de onafhankelijke gemeentelijke monumentencommissie. Enkele gemeenten hebben een eigen monumenten- of erfgoedcommissie. Bij grotere ingrepen aan rijksmonumenten wordt ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd te adviseren. Dit geldt alleen voor herbestemming, (gedeeltelijke) sloop, reconstructie en grote restauraties en verbouwingen.

Vooroverleg

Bent u eigenaar van een monument en heeft u plannen? Of wordt uw monument hersteld, versterkt of (gedeeltelijk) gesloopt? Dan raden wij u aan om in een vroeg stadium van de planvorming contact op te nemen met de gemeente. Met de gemeente kunt u uw plannen bespreken in een vooroverleg en de gemeente kan u informeren over de procedure en benodigde stukken voor een vergunningaanvraag. In een vooroverleg kan advies worden ingewonnen van de gemeentelijke monumentencommissie en in sommige gevallen ook van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Door vroegtijdig in overleg te gaan over de plannen kan met alle relevante informatie vanaf een vroeg stadium rekening worden gehouden in de planvorming. Het voorkomt verrassingen achteraf en onverwachte extra kosten voor aanvullend onderzoek. Ook zorgt het er voor dat de vergunningaanvraag zo soepel mogelijk kan verlopen.

Vergunningaanvraag

Zodra u uw definitieve bouwplannen via het omgevingsloket heeft ingediend, gaat de officiële vergunningprocedure lopen. Dit houdt onder andere in dat de gemeente als bevoegd gezag advies vraagt aan de onafhankelijke gemeentelijke monumentencommissie en eventueel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook doet de gemeente een toets aan reguliere regelgeving, bijvoorbeeld het bouwbesluit en welstand. Na (positief) advies van de gemeentelijke monumentencommissie en eventueel de RCE zal de gemeente als bevoegd gezag besluiten over het verlenen van de vergunning. Mocht de gemeente positief besluiten, gaat de termijn van inzage in waarna de vergunning definitief wordt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u bijvoorbeeld vragen over een vergunningprocedure, neem dan contact op met het Erfgoedloket Groningen of uw gemeente.