Home » Kennisbank » Vergunningen » Vergunningen voor beschermde gezichten en karakteristieke gebieden

Vergunningen voor beschermde gezichten en karakteristieke gebieden

Voor sloop, nieuwbouw of andere wijzigingen binnen een beschermd gezicht of karakteristiek gebied moet in sommige gevallen een vergunning worden aangevraagd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld van sloop van gebouwen, nieuwbouw, het wijzigen van de inrichting van de openbare ruimte of soms om wijzigingen van gebouwen. In het bestemmingsplan is te vinden welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn. De status van een gebouw of gebied én de regels voor vergunningen kunt u vinden in het actuele bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Neem voor de exacte regelgeving en procedure contact op met de gemeente. Over het algemeen gelden voor beschermde gebieden de volgende regels:

  • Beschermd stads- of dorpsgezicht:
    • De bescherming van een stads- of dorpsgezicht is gericht op het behouden en versterken van het cultuurhistorische karakter van een gebied. Voor wijzigingen in de structuur, de bebouwing en het karakter van het gebied is vaak een vergunning benodigd.
  • Karakteristiek gebied:
    • De bescherming is met name gericht op het behouden en versterken van de stedenbouwkundige en landschappelijke structuur. Over het algemeen geldt dat een gebouw pas gesloopt kan worden als er een passend plan voor herbouw is. Ook kunnen er aanvullende regels gelden vanuit welstand of omgevingskwaliteit. Voor werkzaamheden zoals onderhoud, verbouw of versterking aan individuele gebouwen zonder status, is meestal geen vergunning benodigd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u bijvoorbeeld vragen over een vergunningprocedure, neem contact op met het Erfgoedloket Groningen of uw gemeente.