Home » Kennisbank » Vergunningen » Vergunningen archeologische vindplaatsen of verwachtingsgebieden

Vergunningen voor archeologische vindplaatsen of verwachtingsgebieden

Voor graafwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen of in gebieden waar archeologische resten worden verwacht moet in veel gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Of een vergunning in uw situatie nodig is, hangt onder andere af van de omvang (oppervlakte en diepte) van het werk dat u gaat uitvoeren.

In het bestemmingsplan is te vinden welke werkzaamheden met welke omvang vergunningplichtig zijn. De status van een terrein én de regels voor vergunningen kunt u vinden in het actuele bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor sommige gebieden geldt dat de archeologische waarden nog niet in het bestemmingsplan staan. In dat geval zijn de regels vastgelegd in een gemeentelijke erfgoedverordening. Neem voor de exacte regelgeving en procedure contact op met de gemeente.

Vooroverleg

Heeft u plannen voor het slopen, herstellen, versterken of nieuwbouwen van een pand en zijn hiervoor graafwerkzaamheden nodig? Dan raden wij u aan om in een vroeg stadium van de planvorming contact op te nemen met uw gemeente. Met de gemeente kunt u uw plannen bespreken in een vooroverleg en zij kunnen u informeren over de procedure en benodigde stukken voor een vergunningaanvraag.

Door vroegtijdig in overleg te gaan over de plannen kan vanaf een vroeg stadium in de planvorming rekening worden gehouden met alle relevante informatie. Het voorkomt verrassingen achteraf en onverwachte extra kosten voor aanvullend onderzoek of aanpassing van de plannen. Ook zorgt het er voor dat de vergunningaanvraag zo soepel mogelijk kan verlopen.

Vergunningaanvraag

Zodra u uw definitieve plannen via het omgevingsloket heeft ingediend, gaat de officiële vergunningprocedure lopen. Dit houdt onder andere in dat de gemeente kijkt of aan de voorwaarden en regels uit het bestemmingsplan is voldaan. Ook doet de gemeente een toets aan reguliere regelgeving, bijvoorbeeld het bouwbesluit en welstand.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u bijvoorbeeld vragen over een vergunningprocedure, neem contact op met het Erfgoedloket Groningen of uw gemeente.