Home » Kennisbank » Vergunningen » Vergunningen archeologische rijksmonumenten

Vergunningen voor archeologische rijksmonumenten

Bij archeologische rijksmonumenten is voor de meeste werkzaamheden waarbij in de bodem wordt gegraven een monumentenvergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bouwen van een nieuwe woning, maar ook voor het versterken van een gebouw als daarvoor onder of naast een gebouw wordt graven. Ook het verwijderen van funderingen en kelders bij de sloop van een gebouw zal op een archeologisch rijksmonument meestal vergunningplichtig zijn.

Soms geldt voor een archeologisch rijksmonument dat bepaalde werkzaamheden zijn vrijgesteld van vergunningplicht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kan u informeren over welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn voor het archeologisch rijksmonument waar u plannen heeft.

In de folder ‘Vergunningsprocedure voor Archeologische Rijksmonumenten’ kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van een monumentenvergunning.

Vooroverleg

Heeft u plannen voor het slopen, herstellen, versterken of nieuwbouwen van een pand en zijn hiervoor graafwerkzaamheden nodig? Dan raden wij u aan om in een vroeg stadium van de planvorming contact op te nemen met de regio-adviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met de regio-adviseur kunt u uw plannen bespreken in een vooroverleg en hij of zij kan u informeren over de procedure en benodigde stukken voor een vergunningaanvraag. Door vroegtijdig in overleg te gaan over de plannen kan vanaf een vroeg stadium in de planvorming rekening worden gehouden met alle relevante informatie. Het voorkomt verrassingen achteraf en onverwachte extra kosten voor aanvullend onderzoek of aanpassing van de plannen. Ook zorgt het er voor dat de vergunningaanvraag zo soepel mogelijk kan verlopen.

Vergunningaanvraag

De aanvraag voor een monumentenvergunning dient u in bij de gemeente waarin het archeologisch monument
ligt. Zodra u uw definitieve plannen via het omgevingsloket heeft ingediend, gaat de officiële vergunningprocedure lopen. De gemeente registreert uw aanvraag en stuurt deze ter beoordeling door aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Mocht de RCE positief besluiten, dan gaat de termijn van inzage in waarna de vergunning definitief wordt.

In sommige gevallen zal naast een monumentenvergunning ook een omgevingsvergunning van de gemeente nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld bij wijzigingen aan een gebouwd monument, (gedeeltelijke) sloop of vervanging van een karakteristiek pand of bij wijzigingen in een beschermd gezicht . Maar ook bij reguliere bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u bijvoorbeeld vragen over een vergunningprocedure, neem contact op met het Erfgoedloket Groningen of met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.