Home » Kennisbank » Herbestemming » Stappenplan herbestemming

Stappenplan herbestemming

Een haalbare herbestemming zal altijd (in meer of mindere mate) de volgende stappen doorlopen:

stap 1) Onderzoeken van de haalbaarheid van de herbestemming

Waarbij een haalbaarheidsstudie (van een monumentaal pand) minimaal de volgende hoofdstukken bevat:

a) Kaderstellende inventarisatie, bestaat uit:

  • Locatieonderzoek: o.a. relevante (ruimtelijke) regelgeving en beleid (bestemmingsplan)
  • Bouwkundig onderzoek: Bouwkundige staat en (restauratie-/) herstelkosten
  • Maatschappelijke waarde: Inclusief cultuurhistorische waardenstelling (wat is van ‘monumentale’ waarde?) (dynamisch, dus gedacht vanuit ruimte voor ontwikkeling) en ‘draagvlak’-meting
  • Functionaliteit van het pand
  • Conclusie van de inventarisatie (schetsen van ontwikkelrichtingen)

b) Onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden, bestaat uit:

  • Marktonderzoek (voorstel voor mogelijk nieuw programma en een ‘vlekkenplan’)
  • Grove raming per scenario (investeringskosten voor de herbestemming)
  • Eerste grove studie naar de mogelijke exploitatie
  • Conclusie van het potentieel

stap 2) Zoeken naar nieuwe gebruiker(s) voor het pand

stap 3) Financiële onderbouwing herbestemming van het pand

stap 4) Indien van toepassing: aankoop en restauratie of (achterstallig) onderhoud

stap 5) De daadwerkelijke herbestemming (aanpassing en/of renovatie) van het pand

stap 6) Exploitatie – structurele inkomsten uit dagelijks gebruik van het pand (mogelijk: verhuur of verkoop)

 

Wilt u meer lezen over herbestemming, kijk dan in deze interessante folder van BOEI.