Home » Kennisbank » Herbestemming » Loket herbestemming

Loket herbestemming

Leegstand neemt elke dag toe en herbestemming is dan ook een actueel onderwerp. Herbestemming van leegstaande (monumentale) gebouwen vergroot namelijk niet alleen de kwaliteit ván de omgeving, maar ook de trots óp de omgeving. Bovendien zet leegstand met name in dorpen de leefbaarheid onder druk, vooral daar is herbestemming dan ook van groot belang. Libau, de onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe, wil het herbestemmen van leegstaande gebouwen dan ook stimuleren.

Het Loket Herbestemming van Libau is de plek waar initiatiefnemers met herbestemmingsplannen zich kunnen melden. Daarnaast brengen wij vraag en aanbod bij elkaar: ook leegstaande panden kunnen aangemeld worden en die koppelen wij aan ‘zoekers’ van een karakteristiek (monumentaal) pand om te herbestemmen. Wij hebben alle specialismen in huis om uw zoektocht naar een herbestemming te begeleiden en u te adviseren. En natuurlijk denken wij ook mee in de haalbaarheid en financiering van uw plannen.

Neem contact op met ons loket via: info@herbestemminggroningen.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd een kijkje nemen op de landelijke herbestemmingswebsite van het Restauratiefonds. Dit fonds kan u eventueel ook helpen bij (aanvullende) financieringsmogelijkheden van uw herbestemming.