Home » Kennisbank » Verduurzaming » Quickscan Energiek Monument

Quickscan Energiek Monument

Energiebeheersing van een monumentaal pand begint meestal bij het gebruik: wat doen we zelf tegen de hoge stookkosten? Heeft het gebouw kierdichting? Zetten we de kachel op 22 graden? Of trekken we een dikke trui aan?

Door middel van een Quickscan Energiek Monument kunnen wij u op weg helpen met verbeteringen aan uw pand. Dat kan van verbeteringen in het gebruik, tot advies voor isolatie, andere installaties en zelfs toevoegen van duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen of bijvoorbeeld een warmtepomp.

In de Quickscan Energiek Monument krijgt u alle mogelijke verbeteringen beknopt toegelicht en bij elk advies wordt ook rekening gehouden met de hoogte en duur van de investering, alsmede de soort gebruikte materialen.

Kortom: met een Quickscan Energie Monument krijgt u handvatten om bewuster met uw monumentale gebouw om te gaan.

Wilt u meer informatie of advies in verduurzaming van uw pand: neem dan contact met ons op!