Home » Kennisbank » Verduurzaming

Verduurzaming

Wat is duurzaam erfgoed?

Het kerndoel van erfgoedpanden is het duurzaam behoud ervan, ofwel bij veranderingen zorgzaam omgaan met de kwaliteiten. Bij verduurzaming op deze pagina gaat het specifiek over veranderingen in relatie tot de energiehuishouding. Naast goede zorg voor het milieu, comfort en onze leefomgeving gaat het daarbij over hoe energiekosten verminderd kunnen worden. Deze kostenbesparing kan weer ten goede komen van onderhoud en behoud.

Hoe kom ik tot een goed plan voor duurzaam erfgoed?

Een goed plan voor duurzaam erfgoed kan via verschillende stappen tot stand komen. Dit is afhankelijk van uw situatie en wensen, het pand en de betrokken partijen. Een oplossing is op voorhand dus niet te geven, wel zien we veel voorkomende stappen en aandachtspunten in de praktijk. Deze zijn hieronder weergegeven. Via de links bij de stappen en rechts boven in het menu kunt u meer informatie over deze stappen lezen.

Als erfgoedeigenaar in het bevingsgebied kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij kunnen dan met u meedenken welke volgende stap(pen) u kunt ondernemen om tot een plan voor duurzaam erfgoed te komen.

Zowel binnen als buiten het aardbevingsgebied kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de Monumentenwacht Groningen voor advies op het gebied van verduurzaming.

Stappenplan verduurzaming

(als u op de titel van de stap klikt kunt u meer lezen over de betreffende stap)

Stap 1. Erfgoedwaarden

Ken uw gebouw: Wat zijn kenmerkende elementen en kwaliteiten waarom het beschermd is?

Stap 2. Onderhoudsstaat

Aankomende werkzaamheden: Welke gebouwdelen of installaties zijn op termijn aan onderhoud toe of moeten vervangen worden?

Stap 3. Uitgangspunten

Kader voor het plan: Het verduurzamen van erfgoedpanden vraagt een zorgvuldige manier van kijken. Voordat het zoeken naar oplossingen start, worden per situatie uitgangspunten bepaald.

Stap 4. Oplossingsrichting

Een eerste verkenning, in vaktaal, een niveau 1 duurzaamheidsadvies: Kennis over het gebouw en de uitgangspunten worden gebruikt om een eerste oplossingsrichting voor verduurzaming op te stellen.

Stap 5. Haalbaarheid

Zijn de plannen haalbaar: Via een vooroverleg met uw gemeente kunt u uw plannen kenbaar maken en horen of een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden. Daarnaast kunnen diverse financiële regelingen voor onderhoud en verduurzaming bijdragen aan de financiële haalbaarheid.

Stap 6. Maatwerkplan

De uitwerking van de verkenning, in vaktaal, een niveau 2 of 3 duurzaamheidsadvies: Een verdieping en concretisering van bovenstaande stappen. Bedrijven bieden hier diensten voor aan.