Home » Nieuws » Iedere dag op excursie???

Iedere dag op excursie???

Onze partner Monumentenwacht Groningen is op zoek naar een ervaren bouwkundige liefhebber van monumentale panden:

Inspecteur Monumentenwacht

Voltijds (32-36 uur)

Ben jij een ervaren bouwkundige liefhebber van monumentale panden? Als Inspecteur Monumentenwacht voer je bouwkundige inspecties uit aan monumentale gebouwen in de provincie Groningen. Je beschrijft de bouwkundige onderhoudsstaat, rapporteert de gebreken en formuleert onderhoudsmaatregelen om die te verhelpen. Je bent in staat om kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden meteen uit te voeren.

Het werk vraagt om bouwkundige kennis en ervaring, in het bijzonder m.b.t. gebruik van materialen en restauratietechnieken. Als persoon ben je klantvriendelijk en heb je goed ontwikkelde sociale- en communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden. Je bent bekend met Arbo- wetgeving. Kennis hebben van wet- en regelgeving in de monumentenzorg is handig. Werken op hoogte, maar ook in kleine, lage ruimtes is voor jou geen probleem.

Wie is Monumentenwacht Groningen?

Monumentenwacht Groningen is in 1973 opgericht vanuit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Dit jaar vieren wij ons 50-jarig bestaan.

Sinds 2002 zijn zij samen met Libau (adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe) gehuisvest in het rijksmonument Pakhuis Libau in de stad Groningen. Daarnaast hebben ze een kantoor/opslaglocatie in Aduard. Gezamenlijk zijn wij is een informele, middelgrote organisatie (circa 35 medewerkers, waarvan 8 personen werkzaam voor de Monumentenwacht).

Er zijn ruim 800 abonnees die gebruik maken van de diensten van Monumentenwacht Groningen. Dit betreft bouwkundige inspecties, inclusief het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden. Ook helpt de Monumentenwacht eigenaren met het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, het aanvragen van onderhoudssubsidies en begeleiden ze de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Duurzaamheid, ICT (nieuw rapportagesysteem) en Arbo zijn de komende jaren speerpunten.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.