Home » Nieuws » Doet u mee? Enquête informatiebehoefte onder monumenteigenaren

Doet u mee? Enquête informatiebehoefte onder monumenteigenaren

De verschillende overheden die betrokken zijn bij het aardbevingsgebied in Groningen werken met elkaar samen in het Erfgoedprogramma om ervoor te zorgen dat het erfgoed in de provincie Groningen ook in de toekomst blijft bestaan.

Om goed in beeld te krijgen welke informatie een monumenteigenaar nodig heeft, maar ook wat u graag wilt weten over uw monument, heeft de provincie Groningen vanuit het Erfgoedprogramma een enquête opgesteld in de informatiebehoefte in kaart te brengen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument in het aardbevingsgebied? Dan vragen wij u om de enquête in te vullen via deze link.

Het beantwoorden van de 21 vragen duurt ongeveer 5-10 minuten en hiermee helpt u mee de informatiebehoefte in kaart te brengen. Dank voor uw moeite!