Home » Nieuws » Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

Duizelt het u ook wel eens als u de terminologie leest die hoort bij verduurzamingadviezen bij monumentale panden? Bijvoorbeeld als het gaat om de term energiescan, en wat mag je verwachten van een haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies? Een aantal partijen heeft nu een afgebakend begrippenkader opgesteld voor adviezen die beogen de energieprestatie van een monument in beeld te brengen en te verbeteren. Op de site van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) vindt u meer informatie of klik hier.